İki Yıldız Takarak Kendini Bir Şey Sanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İki Yıldız Takarak Kendini Bir Şey Sanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İki Yıldız Takarak Kendini Bir Şey Sanmak" ifadesi, bir kişinin kendi yeteneklerini veya başarılarını abartarak, gerçek değerinden daha fazla olduğuna inanmak anlamına gelir. Genellikle alay etmek veya kişinin kibirliliğini eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


İki Yıldız Takarak Kendini Bir Şey Sanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın baş komiser olan mağdura hitaben söylediği "Kim o artist, iki yıldız takarak kendini bir şey mi sanıyor, ben onu şikayet edeceğim" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26512 Karar: 2016/9593 Tarih: 04.05.2016

"İki Yıldız Takarak Kendini Bir Şey Sanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.