Hovarda

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hovarda"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hovarda" terimi, genellikle ahlaki değerlere uygun olmayan veya ahlaki çerçeveleri aşan cinsel davranışlar sergileyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu terim, genellikle cinsel ilişkilerde düzensiz veya sorumsuz davranışlar sergileyen, birden fazla ilişki yaşayan veya bağlılık göstermeyen bir kişiyi anlatmak için kullanılır.

"Hovarda" terimi, cinsel özgürlüğü veya farklı yaşam tarzlarını eleştiren veya yargılayan bir üslup taşıyabilir. Bu ifade, cinsiyet eşitliği veya bireysel tercihlere saygı gösterme konularında hassas olmayan bir yaklaşımı yansıtabilir. Duygusal veya iletişimsel bir durumda bu terimin kullanılması, kişiler arasında anlaşmazlıklara veya tartışmalara yol açabilir. Başkalarına saygılı bir dil kullanmak ve farklı yaşam tarzlarına hoşgörülü bir şekilde yaklaşmak, sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurmanın önemli unsurlarıdır.

Hakaret mi?


Hovarda kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Gavatlarını evin etrafından çek, hovardaları dolaştırma, ailenin yüz karası" demek suretiyle üzerine atılı hakaret suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2016 Karar: 2018/2155 Tarih: 20.02.2018

"Hovarda" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.