Saçma Sapan Konuşuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçma Sapan Konuşuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçma sapan konuşuyorsun" ifadesi, bir kişinin söylediği şeylerin mantıksız, anlamsız veya gerçeğe uygun olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, karşıdaki kişiye söylenen sözlerin inandırıcı veya mantıklı olmadığını vurgulamak amacıyla kullanılır. "Saçma sapan" terimi, gereksiz veya mantıksız bir şekilde söylenen şeyleri tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Saçma Sapan Konuşuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Saçma sapan konuşuyorsun, doğru konuş, sen çok terbiyesizsin, senin terbiyen eksik kalmış" şeklindeki sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16810 Karar: 2022/15884 Tarih: 23.06.2022

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Saçma sapan konuşuyorsun, doğru konuş, sen çok terbiyesizsin, senin terbiyen eksik kalmış" şeklindeki sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16810 Karar: 2022/15884 Tarih: 23.06.2022

"Saçma Sapan Konuşuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.