Sahte Dilekçelerle Soruşturma Yürütmektesiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahte Dilekçelerle Soruşturma Yürütmektesiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahte dilekçelerle soruşturma yürütmektesiniz" ifadesi, bir kişinin veya bir kurumun, gerçek olmayan veya temelsiz iddialara dayanarak bir soruşturma yürüttüğü veya hukuksuz bir şekilde suçlamalarda bulunduğu anlamına gelir. Bu ifade, kişinin veya kurumun kasıtlı olarak yanıltıcı veya haksız bir şekilde başkalarını suçlaması veya soruşturma sürecini manipüle etmesi durumlarını tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Sahte Dilekçelerle Soruşturma Yürütmektesiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın hakkında yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin olarak vermiş olduğu dilekçelerindeki sözlerinin (Sahte dilekçelerle, Türkiye'de yaşamayan insanların dilekçeleriyle çeşitli soruşturmalar yürütmekte) muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK’nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadın gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4884 Karar: 2018/2523 Tarih: 26.02.2018

"Sahte Dilekçelerle Soruşturma Yürütmektesiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.