Kadınlar Seni Kullanıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadınlar Seni Kullanıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kadınlar seni kullanıyor" ifadesi, genellikle cinsiyetçi veya aşağılayıcı bir dil içeren bir ifadedir ve bir erkeğe yönelik olarak kullanıldığında, kadınların onu manipüle ettiğini veya faydalandığını ima eder. Bu tür bir ifade, kadınların duygusal veya fiziksel olarak bir erkeği istismar ettiği veya onun zayıf noktalarından yararlandığı şeklinde olumsuz bir algı yaratır.

Bu ifade cinsiyet eşitsizliğini ve kadınların aşağılanmasını teşvik edebilir. İnsanlar arasında eşitlik, saygı ve anlayış temelinde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır. İfadelerin ve dilin kullanımı, insanlar arasındaki ilişkileri olumlu veya olumsuz etkileyebilir, bu nedenle saygılı ve yapıcı bir dil kullanmaya dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Kadınlar Seni Kullanıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılan ...'e söylediği kabul edilen "Bana bu ithamları nasıl yaparsın, senin kesin bu ... otelle bir ilişkin var, kesin oradaki kadınlarla ortaklığın var, ... otelin ortağısın, o kadınlar seni kullanıyor" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığa, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/27347 Karar: 2021/22608 Tarih: 27.09.2021

"Kadınlar Seni Kullanıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.