Oturduğun Koltuğu Doldurmuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oturduğun Koltuğu Doldurmuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Oturduğun Koltuğu Doldurmuyorsun” bir deyimdir ve “Aldığı görevi tam olarak yerine getiremiyor” anlamına gelir.

Hakaret mi?


Oturduğun Koltuğu Doldurmuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Sen kim oluyorsun, bizi buradan kovamazsı, oturduğun koltuğu doldurmuyorsun, önce koltuğun hakkını ver, oturduğun koltuğu doldur) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/16201 Karar: 2021/20794 Tarih: 06.09.2021

"Oturduğun Koltuğu Doldurmuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.