Sevimsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sevimsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sevimsiz, hoşa gitmeyen, antipatik, hoşnutsuzluk yaratan anlamına gelir. Bir sıfattır.

Hakaret mi?


Sevimsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın sanığa söylediği kabul edilen "Bu sevimsiz bir insan, bu fakir düşmanı, bununla muhatap olma" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın sanığa yönelttiği sözlerin sanığın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/898 Karar: 2018/1331 Tarih: 07.02.2018

"Sevimsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.