Türkiye Cumhuriyeti’ni Yıkma Planı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni Yıkma Planı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma planı" ifadesi, genellikle bir ülkenin iç veya dış düşmanları tarafından gizli veya açık bir şekilde yürütülen, ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal veya toplumsal yapısını zayıflatma veya yıkma amacını taşıyan planları ifade eder. Bu ifade, genellikle casusluk, sabotaj, terörizm veya diğer zarar verici faaliyetler yoluyla bir ülkenin istikrarını veya egemenliğini tehlikeye atan eylemleri tanımlarken, aynı zamanda ulusal güvenliği tehdit eden iç veya dış etkenleri ifade edebilir.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma planı" terimi, bir ülkenin varlığına veya birliğine yönelik tehditleri ve tehlikeleri vurgularken, aynı zamanda ulusal güvenlikle ilgili tedbirlerin ve savunma stratejilerinin önemini anlatır. Bu deyim, ülkenin toprak bütünlüğünü, demokratik değerlerini veya vatandaşlarının refahını tehlikeye atan eylemleri ifade ederken, aynı zamanda hükümetlerin ve toplumun bu tür tehditlere karşı birlikte hareket etme gerekliliğini vurgular. Terim, ulusal bağımsızlığı ve toplumsal güvenliği koruma amacı taşıdığı gibi, aynı zamanda vatandaşların bilinçlenmesi ve tehlikelere karşı uyanık olmalarının önemini de anlatır.

Hakaret mi?


Türkiye Cumhuriyeti'ni Yıkma Planı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahkeme heyetine yönelik söylediği suça konu sözlerinin (Sanık tarafından duruşmada yapılan savunma kapsamında mahkeme heyeti hedef alınarak: Tarih önünde sizi son kez uyarıyoruz. Bizim başımız dik alnımız açıktır. Siz burada bir yargılama yapmadınız. Siz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yakma plan ve projelerinde görev yaptınız. Sizleri tarih önünde suçluyoruz) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalacağı, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/12532 Karar: 2020/9873 Tarih: 17.09.2020

"Türkiye Cumhuriyeti'ni Yıkma Planı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.