Kendini Beğenmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Beğenmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendini beğenmiş" ifadesi, genellikle bir kişinin aşırı derecede özsaygılı, kendine güvenen ve kendi yeteneklerine veya görünüşüne aşırı değer veren bir tutum sergilediğini ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, kişinin kendi hakkında gereğinden fazla olumlu düşündüğünü ve bu nedenle başkalarının bu tutumunu hoşgörülü bir şekilde karşılamadığını belirtir.

Bu ifade, olumsuz bir ton ve eleştirel bir tavırla kullanılır. Genellikle bir kişinin kendini başkalarından üstün veya daha özel bir şekilde görmesi durumunda kullanılır. "Kendini beğenmiş" ifadesi, aşırı özsaygının ve özgüvenin hoşgörülü bir sınırdan çıktığı durumları eleştirirken, kişinin başkalarına karşı alaycı veya kibirli bir tavır sergilediğini ifade eder. Bu ifade, daha alçakgönüllü ve saygılı bir tutum sergilemeye teşvik ederken, kişinin başkalarıyla daha iyi bir iletişim kurması ve daha olumlu ilişkiler kurması gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Kendini Beğenmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Yine müdürün kindarlığı, kibirli oluşu, kendini beğenmiş hali, o benim cümle devlet terbiyesi ile büyümemiş birinin bu mevkide torpil ile tesadüf sonucu geldiği hissini uyandırıyor" şeklindeki sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31404 Karar: 2016/14250 Tarih: 27.06.2016

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana hitaben sarf ettiği "Kendini beğenmiş, artist” şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu, dolayısıyla sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden, TCK'nın 43/2-1. maddesinin uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9381 Karar: 2018/7354 Tarih: 14.05.2018

"Kendini Beğenmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.