Biz Olmasak Aç Kalırsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Biz Olmasak Aç Kalırsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Biz olmasak aç kalırsınız" ifadesi, bir kişinin veya bir grup insanın, diğer kişilerin hayatta kalması veya ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli olduğunu ima eden bir ifadedir. Bu ifade genellikle kendini beğenmiş, kendini önemli hisseden veya başkalarına üstünlük sağlama çabası içinde olan insanlar tarafından kullanılır.

Bu ifade, genellikle birisi kendisini önemli bir pozisyonda veya mevkide olduğunu düşündüğünde kullanılır ve kişinin kendini vazgeçilmez ve gerekliliği olduğunu ima etmek için kullanılır. Ancak, bu ifade kendini beğenmiş veya kibirli bir tavır sergilediği için, karşı tarafın olumsuz bir tepki verebileceği veya incinebileceği bir ifadedir.

Bu ifade yerine, daha saygılı ve olumlu bir ifade kullanarak, insanların birbirlerine yardım etmesi ve birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını iletmek daha uygun olacaktır.

Hakaret mi?


Biz olmasak aç kalırsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan mağdura karşı tedavisi sırasında kelepçesini çıkarmaması üzerine söylediği kabul edilen "Terbiyesizlik yapma, senin çoluk çocuğunun karnını biz doyuruyoruz, biz olmasak aç kalırsınız" şeklindeki kaba ve nezaket dışı hitap niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/16531 Karar: 2016/2640 Tarih: 15.02.2016

"Biz Olmasak Aç Kalırsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.