Yanlışların Adamı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yanlışların Adamı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yanlışların Adamı terimi, bir kişinin sürekli olarak hatalar yapması veya yanlış kararlar vermesi anlamına gelir. Bu ifade, birinin sürekli olarak hatalar yapmasının veya başarısız olmasının bir özelliğini vurgular. Yanlışların Adamı, hayatında sürekli olarak hatalar yapan veya yanlış kararlar veren bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Bir kişi Yanlışların Adamı olarak nitelendirildiğinde, genellikle sürekli olarak aynı hataları yapma eğilimindedir. Bu kişi, geçmişteki deneyimlerinden ders çıkarmamış olabilir veya aynı hataları tekrarlamaya devam edebilir. Yanlışların Adamı, çevresindeki insanlar tarafından dikkate alınmayan veya ciddiye alınmayan biri olarak görülebilir.

Bu ifade, bazen bir kişinin sürekli olarak hatalar yapmasının yarattığı bir etkiyi de vurgular. Yanlışların Adamı olan biri, genellikle başarısızlıkla ilişkilendirilir ve kararlarının güvenilirliği sorgulanabilir. Bu ifade, bir kişinin sürekli olarak yanlış yapması durumunda, o kişinin yetenek veya zeka eksikliğine sahip olduğunu ima edebilir.

Hakaret mi?


Yanlışların Adamı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Yanlışların adamısın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarımın somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/13848 Karar: 2018/14588 Tarih: 07.11.2018

"Yanlışların Adamı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.