Ciğerin Ağzından Gelsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ciğerin Ağzından Gelsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ciğerin ağzından gelsin" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grup insana, istedikleri veya arzuladıkları şeyi almak için ellerinden geleni yapmalarını, her türlü çabayı göstermelerini tavsiye eden veya teşvik eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin istediği sonuca ulaşmak için içtenlikle çaba göstermesi gerektiğini anlatır.

Hakaret mi?


Ciğerin ağzından gelsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Yazıklar olsun, kadınlara baskı için uğraşacağına, görevlerine yap, maaşın haram olsun, ciğerin ağzından gelsin" şeklinde beddua ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5253 Karar: 2015/5376 Tarih: 15.09.2015

"Ciğerin Ağzından Gelsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.