Amatör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amatör"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Amatör kelimesi, genellikle bir faaliyet veya hobide profesyonel olmayan ve bu faaliyetlerde maddi kazanç amacı gütmeyen kişileri tanımlamak için kullanılır. Amatör terimi, özellikle spor, sanat, müzik ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Amatör kelimesi, Latince "amatorem" kelimesinden türetilmiştir ve "sevgiyle yapılan" anlamına gelir. Amatörler, genellikle bir etkinliği, beceriyi veya hobiyi kişisel zevk, eğlence veya kişisel gelişim için yapan ve bu faaliyetlerden maddi kazanç elde etmeyen bireylerdir. Bu, amatörlerin profesyonellerden daha az yetenekli olduğu anlamına gelmez; sadece faaliyetlerini farklı amaçlarla gerçekleştirdiklerini gösterir.

Hakaret mi?


Amatör kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğin deki sözlerin (Diş hekimine hitaben: Sen amatörsün, diş çekmeyi bilmiyorsun ) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/4460 Karar: 2022/959 Tarih: 05.01.2022

"Amatör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.