Kandırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kandırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kandırmak, bir kişiyi yanıltmak, aldatmak veya manipüle etmek anlamına gelir. Bu eylem genellikle başka bir kişinin inançlarını veya davranışlarını etkilemek amacıyla yapılır. Kandırma, dürüstlük ve güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

"Kandırmak", bir kişiyi yanıltmak, aldatmak veya düşündürülen bir sonuca ulaşmalarını sağlamak amacıyla bilgi veya davranışlarla manipüle etmek anlamına gelir. Bu eylem genellikle kötü niyetli veya hileli bir şekilde gerçekleştirilir ve kişinin gerçekleri anlamadan yanlış bir algıya yönlendirilmesine neden olabilir.

Kandırmak, kişilerin güvenini suistimal edebilir ve zararlı sonuçlara yol açabilir. Bir kişinin kandırılması, genellikle sahte bilgiler veya yanıltıcı taktiklerle gerçekleştirilir. Bu tür manipülatif davranışlar, kişilerin kararlarını etkileyebilir, maddi veya duygusal kayıplara neden olabilir. Kandırma, dolandırıcılık, aldatma veya hile gibi olumsuz anlamlar içerir ve toplumsal düzeyde etik ve ahlaki sorunlar yaratabilir.

Kandırmak, insanların yanıltıcı bilgiler veya manipülasyon yoluyla aldatılmasını ifade eder. Bu makalede kandırma konusuyla ilgili başlıklar ve bir giriş cümlesi ele alınacaktır. Kandırma, yalan söylemek, manipülasyon, algı yönetimi, propaganda, ikna teknikleri ve psikolojik manipülasyon gibi farklı konuları kapsamaktadır. Ayrıca, internetin kandırmada nasıl kullanıldığı ve dikkat edilmesi gereken noktalar da ele alınacaktır.  İnanmasını, kanmasını sağlamak, inandırmak, aldatmak anlamlarına gelir.

Hakaret mi?


Kandırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, husumetli tarafa hitaben: Teşekkül halinde bir çete oluşturup haksız kazanç ile kişilerin psikolojisi üzerinde etki yaratarak, aldatmaca ve kandırma yöntemleri ile kişilerin elinde bulunan maddi gücü ve eşyalarını ele geçiren bu şahıslardan) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28030 Karar: 2015/13325 Tarih: 14.12.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın suça konu yazı içeriğindeki sözleri (İnternet yazısında, Belediye Başkanına hitaben: Yalanlarıyla...lileri kandırarak, başarısız bir belediyecilik yönetimi yaparak, ...'i kaderine terk etmiştir, ...lileri dördüncü kez kandırmaya çalışıyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp muhatabın belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki icraatlarına yönelik ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4627 Karar: 2018/1216 Tarih: 07.02.2018

Karar #3

Somut olayda, sanığın iddianameye konu suça konu sözlerinin (Internet sitesinde, bir AVM yöneticisi hedef alınarak: ...'lilerin gözünün içine baka baka yalan söylüyor,...'lileri kandırmayın, gerçekçi olan ağır eleştiri niteliğinde olup muhatabın onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığı mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6367 Karar: 2018/9960 Tarih: 25.06.2018

"Kandırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.