Dünkü Çocuksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dünkü Çocuksun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dünkü çocuksun" ifadesi, bir kişinin deneyimsizliğini veya olgunluğunun eksikliğini vurgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerirken, karşısındaki kişinin davranışlarını veya düşüncelerini olgun veya deneyimli bir kişi gibi değerlendirmemenizi ifade eder.

"Dünkü çocuksun" ifadesi, kişinin yaşına veya tecrübesine rağmen, olgunluk veya deneyim açısından beklenen düzeyde olmadığını ima eder. Bu ifade, genellikle kişinin davranışlarını veya söylediklerini daha yetişkin bir bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiğini vurgularken, onun gençlik veya deneyimsizlik nedeniyle hatalar yaptığını ifade eder.

Hakaret mi?


Dünkü Çocuksun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın emniyet amiri katılan ...'e söylediği kabul edilen "Daha dünkü çocuksun, imzalayın gideyim kardeşim" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3346 Karar: 2015/4431 Tarih: 09.07.2015

Karar #2

Olay günü sanığın "Sen daha dünkü çocuksun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13079 Karar: 2018/11166 Tarih: 18.09.2018

 

"Dünkü Çocuksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.