Gondiklemek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gondiklemek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gondiklemek" ifadesi, bir konuyu gereksiz yere ve aşırı bir şekilde irdelemek veya sürekli olarak onunla ilgilenmek anlamına gelir. "Gondiklemek," kişinin küçük ayrıntılara takılıp fazla zaman harcadığı durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Gondiklemek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medyada "Lağım suratlı. İnsan tipi eleştiriliyorsa önce aynaya bak; sıfatını gondiklediğim" şeklinde yorum yapılmasına ilişkin” CMK'nin 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımınca soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/8097 Karar: 2022/21474 Tarih: 01.11.2022

"Gondiklemek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.