Şantajcı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şantajcı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şantajcı", bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutarak maddi veya manevi bir çıkar sağlamaya çalışan kişidir. Şantajcı, bir başkasının şeref veya saygınlığına zarar verecek bir bilgiyi açıklayacağını söyleyerek onu korkutan ve bu yolla bir menfaat elde etmeye çalışır.

Şantajcı, Türk Ceza Kanunu’na göre suçludur ve şantaj yaptığı kişiye veya başkalarına zarar verirse cezası artabilir. Şantajcı, genellikle para, mal, cinsel ilişki, iş veya siyasi avantaj gibi çeşitli çıkarlar peşindedir.

Hakaret mi?


Şantajcı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın iş yerindeki konumunu değiştirerek işten ayrılmasını sağlamaya çalıştığını düşündüğü katkılanın eylemine karşılık olarak yaşadığı üzüntünün etkisiyle tepkisel amaçlı olarak söylediği “Size hakkımı helal etmiyorum, keşke sesinizi kaydetseydim, siz şantajısınız, yazıklar olsun, siz şantaj yapmayı çok iyi bilirsiniz, Allah belanızı versin" şeklinde kaba hitap tarzı ve beddua niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41755 Karar: 2017/14409 Tarih: 06.12.2017

"Şantajcı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.