Bir Sikime Yaramazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir Sikime Yaramazsınız"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bir sikime yaramazsınız" ifadesi, kaba ve küfürlü bir ifade olup, bir kişinin bir işte veya projede hiçbir faydası olmadığını veya başarısız olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve karşı tarafa karşı kırıcı veya incitici olabilir.

Bu ifade, ciddi bir şekilde kullanıldığında, başka bir kişiyi aşağılamak ve küçümsemek için kullanılabilir ve karşınızdaki kişinin kendine güvenini zedeleyebilir. Bu nedenle, bu tür cümleleri kullanmaktan kaçınmak ve daha yapıcı bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. Ayrıca, insanlar farklı becerilere, yeteneklere ve bilgi seviyelerine sahip oldukları için, herkes her işte aynı derecede başarılı olamayabilir. Bu nedenle, bir kişinin başarısız olması, o kişinin yeteneklerinin yetersiz olduğu anlamına gelmeyebilir ve kişiye yapıcı bir şekilde yardımcı olunabilir.

Hakaret mi?


Bir sikime yaramazsınız kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polise hitaben: Siz kimsiniz lan, asker olmazsa siz bir sikme yaramazsınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43031 Karar: 2017/10844 Tarih: 12.10.2017

"Bir Sikime Yaramazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.