Eşek Gibi Sırıtmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşek Gibi Sırıtmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşek Gibi Sırıtmak" ifadesi, genellikle aşırı samimi veya rahatsız edici bir şekilde gülümsemeyi ifade eder. "Eşek gibi sırıtmak" ifadesi, kişinin yüzünün fazla ve yapay bir şekilde gülümsemesi anlamına gelir. Bu ifade, samimiyetsiz veya alaycı bir tavırı eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Eşek Gibi Sırıtmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cezaevindeki ankesörlü telefondan yakınıyla yapmış olduğu görüşmede, hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve suç örgütünün yöneticisi olmak eylemlerinden iddianame düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ve yapılan yargılamada iddia makamına temsil eden Cumhuriyet Savcısı...'e yönelik "Soytarılık yapmayacaklar, işlerini yapacaklar, biz de küfür etmeyeceğiz, soytarılık yaptılar, sırttılar mahkemede eşek gibi" şeklinde sözler söylemesi, suç teşkil eden bu konuşmasının tutanak altına alınıp mevzuat gereği görevli fiilen en az üç kişi tarafından okunmasının zorunlu olması, dosya içeriğinden de bu hususun anlaşılması karşısında, görevlilere hakaret suçunun ihtilat öğesinin oluştuğu gözetilmeden, "yapılan görüşmelerin iki kişi arasında yapılan özel görüşme olması, kayda geçirmenin gizli yapılması ve aleni bir durumun söz konusu olmaması" biçimindeki yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın beraatına karar verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25210 Karar: 2013/32485 Tarih: 17.12.2013

"Eşek Gibi Sırıtmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.