Geber

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Geber"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Geber" ifadesi, argo dilde yaygın olarak kullanılan ve aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin ölmesini veya zarar görmesini dilemek, kaba bir şekilde ifade etmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Geber" kelimesi, olumsuz ve saygısız bir dil kullanımını yansıtan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Geber kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından söylenen "Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin" biçimindeki sözlerin beddua teşkil edip bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söz ve davranış niteliğinde olmadığı gözetilmeden, sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 9. CD Esas: 2013/14796 Karar: 2014/5495 Tarih: 06.05.2014

"Geber" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.