Egonuzu Bende Tatmin Edemezsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Egonuzu Bende Tatmin Edemezsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Egonuzu Bende Tatmin Edemezsiniz" ifadesi, bir kişinin başka bir kişinin onun ego veya özsaygısını tatmin etmesine izin vermediği veya başka bir kişinin ona bağımlı olamayacağı anlamına gelir. Bu ifade, kişisel bağımsızlık ve özgürlük vurgusu taşır.

Hakaret mi?


Egonuzu Bende Tatmin Edemezsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Stajyer avukat olan sanık ...'in Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından staj kapsamında görevlendirildiği mahkemenin yazı işleri müdürü olan ...'in kendisi hakkında onun sicil amiri olduğu, devamsızlığı nedeniyle stajını yakacağı, çok havalı olduğu ve bu havasını bitireceği biçimindeki yasal yetkisini aşan ve nezaket kurallarını zorlayan söz ve eylemleri karşısında "Siz egonuzu bende tatmin edemezsiniz, isterseniz stajımı yakın, sen ne biçim insansın, siz kim oluyorsunuz, size hesap mi vereceğim, siz bana karışamazsanız sözleriyle karşılık vermesi biçiminde gerçekleşen olayda, sanığın kendisine yönelik bu davranışların haksızlığını vurgulamak amacıyla sarf etmiş olduğu sözlerle...'in onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastıyla hareket ettiği sübuta ermediği ve bu nedenle beraatına karar verilmesi gerektiği halde, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/3139 Karar: 2014/8218 Tarih: 11.09.2014

"Egonuzu Bende Tatmin Edemezsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.