Senin Başkanlığın Bana Sökmez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Başkanlığın Bana Sökmez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Başkanlığın Bana Sökmez" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun liderliğini veya otoritesini reddetmek veya kabul etmemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yönetici veya lider pozisyonunda olduğunu düşündüğü birini etkisiz veya yetkisiz olarak gördüğünü ifade ederken, aynı zamanda bu liderin veya otoritenin kendisine etki etmeyeceğini vurgular.

"Senin Başkanlığın Bana Sökmez" ifadesi, özellikle karşıt görüşler veya farklılıkların ifade edildiği tartışmalarda veya durumlarda kullanılabilir. Bu ifade, kişinin lider veya otorite figürüne karşı durduğunu, onun etkisini kabul etmediğini veya onun yönetimine inanmadığını ifade edebilir. Ancak, bu tür ifadeler iletişimde anlaşmazlıkları artırabileceği gibi, saygılı bir dil kullanmak ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek daha olumlu bir etkileşim sağlayabilir.

Hakaret mi?


Senin Başkanlığın Bana Sökmez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, infaz koruma baş memuru olan mağdurun tutuklu ve hükümlülerin yatmak üzere odalarına çıkıp çıkmadıklarını kontrol ettiği sırada ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan sanık ile arkadaşlarını çay içerken görmesi ve uyarması üzerine sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Senin kuralın 12'den sonra söker, ben bir aylık mahkum değilim, kuralları biliyorum, sen kendini ne sanıyorsun, başkansan başkanlığını bil, ne yapacaksın, tutanak mu tutacaksın tutsana, senin başkanlığın bana sökmez, istediğim saatte yatarım, sana mu soracağım" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4268 Karar: 2015/3389 Tarih: 24.6.2015

"Senin Başkanlığın Bana Sökmez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.