Dalkavuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dalkavuk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dalkavuk", genellikle çıkar sağlamak veya kişisel hedeflerine ulaşmak amacıyla, aşırı derecede övgü dolu ve yaltaklanıcı tavırlar sergileyen, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle eden veya hoşnut eden bir kişiyi tanımlayan bir terimdir. Dalkavuk, samimiyetsiz ve içten pazarlıklı bir şekilde insanları etkilemeye çalışan bir yaklaşım sergiler. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin karakterine yönelik eleştirel bir ifade olarak kullanılır.

Örnek olarak, bir kişi bir üstünü veya patronunu hoşnut etmek ve kariyerinde ilerlemek amacıyla sürekli aşırı derecede övgü dolu ve samimiyetsiz davranışlar sergiliyorsa, bu kişi "dalkavuk" olarak nitelendirilebilir. Dalkavuk, genellikle özgünlüğü ve dürüstlüğü yitiren bir davranış biçimi olarak görülür ve insan ilişkilerine zarar verebilecek manipülatif bir yaklaşımı ifade eder.

Hakaret mi?


Dalkavuk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık avukatın müşteki avukata hitaben "Beni çıldırtmayın, böyle dalkavukluk görmedim” şeklindeki sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında ... Ceza Mahkemesi'nce sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında olduğu ile hakaret ve aşağılama kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, AİHM kararı ve açıklamalar ışığında, Ceza Mahkemesi'nin iddia olunan sözlerin kovuşturma açılması gerektirir nitelikte olmadığına ilişkin gerekçesi yerinde görüldüğünden, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10945 Karar: 2016/113 Tarih: 11.01 2016

Karar #2

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Dalkavuk ve yalaka) katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye katılınmayarak...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25598 Karar: 2016/6843 Tarih: 05.04.2016

"Dalkavuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.