Hilekâr

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hilekâr"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hilekâr kelimesi Türkçe’de hileci anlamına gelir. Hilekâr, hile yaparak başkalarını aldatan, dürüst olmayan kişi demektir. Örneğin: “Hilekâr bir satıcı bana bozuk telefon sattı.” Bu kelimenin kökeni Arapça’dır.

Hakaret mi?


Hilekâr kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde gerek... Başkanlığı gerekse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan katılana bu görevlerindeki faaliyetlerinden dolayı Twitter hesabından eleştiri yaparken "Sahtekar, hilekar" vs. kelimeler kullanarak alenen hakarette bulunduğu, amacının katılan hakkında bir soruşturma ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak olmayıp eylemlerinin bir bütün olarak katılanı tahkir etmeye yönelik bulunması nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılması gerekirken, ayrıca unsurları oluşmayan iftira suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/12798 Karar: 2020/9957 Tarih: 18.02.2020

"Hilekâr" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.