Özel İşlere Resmi Plakalı Makam Aracıyla Gitmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Özel İşlere Resmi Plakalı Makam Aracıyla Gitmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Özel İşlere Resmi Plakalı Makam Aracıyla Gitmek" deyimi, genellikle kamu görevlilerinin resmi işler dışında kendi kişisel veya özel işlerini resmi araçlarıyla yapmalarını ifade eder. Bu ifadeyle, kişinin resmi yetkilerini kötüye kullanarak özel menfaatlerini sağladığı veya kuralları çiğnediği düşünülür. Bu ifade, kamu görevlilerinin etik dışı davranışlarını eleştirmek veya eleştiri yapmak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Özel İşlere Resmi Plakalı Makam Aracıyla Gitmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben yazdığı yazıda geçen "... Odası'nın keyfi uygulamasına devlet desteği,... Odası'nın...Caddesi'nde işhanı’nda mülkiyeti kendine ait mülkü varken, başkan özel işlerine resmi plakalı makam aracıyla gidip hava atarken, içkili yemekler düzenleyip üstüne üstlük çiftçiye bir yarar sağlamazken, bir de devletin binasına kullanıyor, devlet yetkilisi neye dayanarak kendi kurumlarının ihtiyacı varken hükümet konağında yer tahsis etmiyor" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2018 Karar: 2018/252 Tarih: 16.01.2018

"Özel İşlere Resmi Plakalı Makam Aracıyla Gitmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.