Alayınızın Amına Koyarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alayınızın Amına Koyarım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alayınızın amına koyarım" ifadesi, Türkçede argo ve saldırgan bir anlam taşıyan bir cümledir. Bu cümle, genellikle bir kişinin öfkesini, kızgınlığını veya nefretini ifade etmek için kullanılır ve karşı tarafın tüm grup üyelerine yönelik bir tehdit veya meydan okuma olarak algılanabilir. Bu tür ifadeler, hoşgörüsüz, saygısız ve aşağılayıcı olarak kabul edilir ve iletişimde kullanılması uygun değildir.

Hakaret mi?


Alayınızın amına koyarım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İnfaz koruma memurlarına hitaben: Alayınızın amına koyarım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6536 Karar: 2015/10287 Tarih: 04.11.2015

"Alayınızın Amına Koyarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.