İnsanların Emeğini Çalan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanların Emeğini Çalan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsanların emeğini çalan" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun başkalarının emek veya çalışma sonuçlarını haksız yere elde ederek kendi çıkarlarına kullandığını ifade eder. Bu ifade, genellikle eleştirel veya olumsuz bir anlam taşırken, kişinin başkalarının emeğini sömürdüğünü veya çaldığını vurgulayarak adaletsiz veya etik olmayan bir davranışı belirtir.

Bu ifade, genellikle iş yerinde veya ekonomik ilişkilerde bir kişinin veya şirketin çalışanların emeğini sömürdüğü veya adil olmayan bir şekilde faydalandığı durumları tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda, fikri mülkiyet hırsızlığı gibi durumları da ifade edebilir, yani bir kişinin başkalarının yaratıcı çalışmalarını izinsiz olarak kullanarak kendine mal ettiği durumları anlatır.

Hakaret mi?


İnsanların Emeğini Çalan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın araştırma görevlisi kadrosu sınavına katılma talebinin evrak eksikliği nedeniyle reddedilmesi, daha sonra aynı kadroya alınmak üzere girdiği sınavın da genel değerlendirmeyle başarısız sayılması gerekçesiyle olumsuz sonuçlanması üzerine BİMER başvurusunda bulunarak ilgili üniversite yöneticileri hakkında "Menfaatçi, üniversitedeki güçlerini haksızca, vicdansızca, insanların emeğini çalarak idame ettiren, ülkemizde bu insanlarla bilim adına nasıl gelişme gösterebileceğimiz, kendileri milliyetçi adı altında karınlarını doyururken, benim için haksızlığın simgesi, görevini çıkarı doğrultusunda insafsızca kullanan, öğrencilerin hayallerini, emeğini, çalışma azmini yıkan" şeklinde söylemlerde bulunması biçiminde gelişen eyleme ve yükletilen suça yönelik katılanlar ...ve ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15853 Karar: 2022/14536 Tarih: 08.06.2022

"İnsanların Emeğini Çalan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.