Buna Kim Cübbe Giydirdi?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Buna Kim Cübbe Giydirdi?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Buna kim cübbe giydirdi?" ifadesi, bir kişinin veya bir kurumun yanlış bir karar veya davranış sergilediğinde, bu kararı veya davranışı onaylamayan veya eleştiren bir kişinin söylediği bir deyimdir. Bu ifade, bir kararın veya davranışın sorumlusunu sorgulamak için kullanılır.

Örneğin, bir hakimin hukuka aykırı veya adil olmayan bir karar verdiği düşünüldüğünde, birisi "Buna kim cübbe giydirdi?" diyerek, hakimin kararını verirken neye dayandığını veya kimin etkisi altında karar verdiğini sorgulayabilir.

Bu ifade bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir kişinin veya kurumun sorumluluğunu vurgular. Ancak, bu ifade aynı zamanda bir saygısızlık veya hakaret olarak da algılanabilir, bu nedenle kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Hakaret mi?


Buna kim cübbe giydirdi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Bu avukat saçmalıyor, yalancı, buna kim cübbe giydirdi, sadece yalan söylüyorsun, utanmıyor musun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/18763 Karar: 2020/19784 Tarih: 15.12.2020

"Buna Kim Cübbe Giydirdi?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.