Meziyetsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Meziyetsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Meziyetsiz" genellikle bir kişinin veya bir şeyin belirgin yetenekleri, becerileri veya olumlu nitelikleri olmadığını ifade eder. Bu terim, kişinin başkalarıyla kıyaslandığında olağanüstü veya öne çıkan bir özellik taşımadığını vurgular. "Meziyetsiz" olarak nitelendirilen kişi veya nesne, belirli bir alanda veya konuda üstün performans gösterme yeteneği olmadığı düşünülen bir durumu ifade eder.

Bu terim genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin yeteneksizliğini veya vasatlığını vurgulamak amacıyla kullanılır. "Meziyetsiz" ifadesi, kişinin performansını eleştirmek veya sınırlı yeteneklere sahip olduğunu vurgulamak için kullanılabilir. Ancak, bu terimi kullanırken insanların duygularını incitmemek ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Meziyetsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen "Beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz, artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı nite- ligindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42880 Karar: 2017/11006 Tarih: 16.10.2017

Karar #2

Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen “beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz… artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler hakaret suçu oluşturmaz

Yargıtay 18. CD Karar: 2017/11006

"Meziyetsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.