Hakimcilik Oynayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakimcilik Oynayın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakimcilik Oynayın" ifadesi, yargıçların tarafsız ve adil bir şekilde davayı ele almak yerine oyun oynar gibi davranmalarını eleştirir. Yani yargının gereken ciddiyeti ve sorumluluğu taşımadığı durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Hakimcilik Oynayın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılamasının yapıldığı... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... tarihli duruşması sırasındaki savunması, anılan mahkemenin esas sayılı dosyası, YCGK'nın 17.07.2007 tarihli içtihadı ve TCK'nin 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede yer alan sözlerin (Heyete hitaben: Tamam, sizi baş başa bırakacağız. hakimcilik oynayın, mahkemecilik oynarsınız, evcilik oyunu) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığına ve hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşullar taşıdığı gözetilmeden, savunma hakkı kullanılırken ölçülülük koşulunun ihlal edildiği biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1331 Karar: 2015/1678 Tarih: 22.05.2015

"Hakimcilik Oynayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.