Karnınızı Ben mi Doyuracağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karnınızı Ben mi Doyuracağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karnınızı Ben mi Doyuracağım ne demek? Bu ifadenin anlamı ve kullanımı ele alınacak. Bu deyim, bir kişinin başka bir kişiden sürekli olarak yardım ve destek beklemesi durumunu ifade eder. İnsanlar genellikle bu ifadeyi, başkalarının kendi sorunlarını çözmelerini veya ihtiyaçlarını karşılamalarını beklediklerinde kullanır.

Bu deyim, bir bağımlılık veya bağımlılık ilişkisini ifade edebilir. Karnınızı Ben mi Doyuracağım demek, kişinin kendi sorunlarını çözme veya ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu başkalarına yüklemesini ifade eder. Bu ifade, kişinin kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ve başkalarının onun yerine hareket etmesini beklemesi anlamına gelir. Bu tür bir davranış, kişinin bağımlı bir tavır sergilemesi olarak değerlendirilebilir.

Bu deyimi kullanırken, insanların kendi sorunlarını çözmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini vurgulamak önemlidir. Başkalarından sürekli olarak yardım ve destek beklemek yerine, insanlar kendi güçlerine güvenmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Böylece, insanlar bağımsızlık ve özgüvenlerini geliştirirken, ilişkileri daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler.

Hakaret mi?


Karnınızı Ben mi Doyuracağım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki polis memuruna hitaben söylediği sözlerin (Trafikte ceza işlem yapan kolluk görevlisine hitaben: Ne olmuş beni yakalıyorsunuz da ne oluyor, sizin karnınızı ben mi doyuracağım, arkamdan cezamı yazsanız ne olur) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12688 Karar: 2021/5849 Tarih: 23.02.2021

"Karnınızı Ben mi Doyuracağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.