Senin Müslümanlığın Bu Kadar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Müslümanlığın Bu Kadar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Müslümanlığın bu kadar" ifadesi, argo bir dil kullanımı taşıyan ve kişiyi dini inancını ya da uygulamalarını yetersiz veya eksik bulmak, alay etmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin dini inançlarını veya uygulamalarını sorgulayarak, onları aşağılama amacı taşır.

Hakaret mi?


Senin Müslümanlığın Bu Kadar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

 Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Beni muayene etmemeni sana yakıştıramadım, senin Müslümanlığın bu kadar" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3078 Karar: 2018/9013 Tarih: 07.06.2018

"Senin Müslümanlığın Bu Kadar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.