Faşistlik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Faşistlik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Faşistlik", faşizm ideolojisinin veya uygulamalarının benimsendiği veya desteklendiği bir durumu veya kişiyi ifade eden bir terimdir. Faşizm, otoriter, totaliter ve baskıcı yönetim tarzlarını savunan, sert bir ulusal veya etnik kimliği vurgulayan, lider kültünü teşvik eden ve sıklıkla şiddet ve baskıya başvuran bir ideolojidir. "Faşistlik" terimi, bu tür ideolojiye veya uygulamalara destek veren veya bunları benimseyen bir kişiye veya duruma yönelik eleştiri veya tanımlama amacıyla kullanılır.

Faşistlik ifadesi, genellikle faşist ideoloji veya uygulamaların bir kişi veya grup tarafından benimsendiği veya desteklendiği durumları tanımlarken, aynı zamanda bu tür ideolojilerin otoriter, baskıcı ve demokrasiye zarar verebilecek niteliklerini eleştirmek amacı taşır. Bu terim, toplumsal özgürlüklerin sınırlanmasına veya insan haklarının ihlaline karşı olan duyarlılığı vurgularken, aynı zamanda bu tür ideolojilerin tarih boyunca yol açtığı olumsuz sonuçları yansıtır. "Faşistlik" ifadesi kullanılırken, dikkatli bir şekilde ve olumlu bir dil kullanarak ifade etmek ve tarihsel bağlamı gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Faşistlik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekilere söylediği kabul edilen eleştiri tarzı niteliğindeki sözlerinde (Cezaevi görevlilerine hitaben: Bunun adı faşistliktir, siz de faşistlik yapıyorsunuz, her ne olursa olsun bu sandalyeyi buradan alamayacaksınız hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9107 Karar: 2020/14758 Tarih: 03.11.2020

"Faşistlik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.