Sizin Gibi İnsanları Sikmek Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Gibi İnsanları Sikmek Lazım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sizin Gibi İnsanları Sikmek Lazım argoda çok kaba ve küfürlü bir ifadedir. Genellikle birine nefret, öfke veya küçümseme duyulduğunda söylenir. Bu ifadenin gerçek anlamı birini cinsel olarak zorla alıkoymaktır.

Hakaret mi?


Sizin Gibi İnsanları Sikmek Lazım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Cezai müeyyide uygulayan trafik polislerine hitaben: Siz devletten boşa maaş alıyorsunuz, sizin gibi insanları sinkaf etmek lazım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/27296 Karar: 2016/5459 Tarih: 21.03.2016

"Sizin Gibi İnsanları Sikmek Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.