Adımı Ağzına Alma Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adımı Ağzına Alma Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adımı ağzına alma lan" ifadesi, argo ve sert bir dil kullanılarak, bir kişinin isminin küfürlü bir şekilde kullanılmasını veya aşağılayıcı bir biçimde konuşulmasını reddeden bir ifadedir. Bu ifade genellikle saygısızlık veya hakaret edilmesini engellemek amacıyla kullanılır.

Bu ifade, bir kişinin isminin hakaret edilerek ya da küfürlü bir şekilde kullanılmasını kabul etmediğini ve buna tahammül etmeyeceğini vurgular. Aynı zamanda kişinin kendisini koruma amacı taşıyan sert bir uyarısı olarak da kullanılabilir. Bu ifade, genellikle gergin veya anlaşmazlık içeren durumlarda, saygılı bir iletişimi teşvik etmek veya olumsuz davranışları engellemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Adımı Ağzına Alma Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik ifadeleri (Duruşma salonunda, avukata hitaben: Benim adımı ağzına alma lan, şaklaban, seninle görüşeceğiz, cübbeni çıkar, olayın en ince ayrıntısına kadar biliyorsun) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal ol mayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/23543 Karar: 2022/20567 Tarih: 24.10.2022

"Adımı Ağzına Alma Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.