Ben Senin Askerin Miyim?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ben Senin Askerin Miyim?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ben senin askerin miyim?" ifadesi, bir kişinin bir başkasının emirlerine boyun eğmesini veya otoritesini tanımasını istemeyen bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunurken, başkasının kendisine hükmetmesine karşı çıkmasını ifade eder.

"Ben senin askerin miyim?" ifadesi, bir kişinin başkasının talimatlarına uyma konusundaki isteksizliğini veya güvensizliğini belirtir. Bu ifade genellikle, bir kişinin kendine güven duyduğu ve kendi kararlarını verebileceği bir durumda, başkasının kontrolü altına girmek istemediğinde kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda, bir kişinin başka bir kişinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde davranmadığında, eleştirel bir ifade olarak da kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin kendi kararlarını verme özgürlüğünü koruma isteğini ifade ettiği için, özellikle çalışma ortamlarında veya askeri durumlarda kullanımı önemlidir.

Bu ifade argo değil, ancak duruma göre olumsuz bir anlam taşıyabilir. Bu nedenle, bu ifadeyi kullanmadan önce, durumu ve konuşma ortamını dikkatli bir şekilde değerlendirmek önemlidir.

Hakaret mi?


Ben senin askerin miyim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Girmeyeceğim de ne yapacağım ulan, ben senin askerin miyim, bana ne yapacağımı söylüyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2874 Karar: 2019/14621 Tarih: 16.10.2019

"Ben Senin Askerin Miyim?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.