Fingirdeşmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fingirdeşmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fingirdeşmek" ifadesi, özellikle küçük veya önemsiz konular üzerinde aşırı hassasiyet veya dikkat göstermek anlamına gelir. Kişinin küçük ayrıntılara takılıp gereksiz şekilde zaman harcaması durumunu ifade eder.

Hakaret mi?


Fingirdeşmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kaplanlara söylediği kabul edilen "İşinizi yapmıyorsunuz burada fingirdeşiyorsunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/3846 Karar: 2015/3231 Tarih: 23.06.2015

"Fingirdeşmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.