İnsanları Aşağılayan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanları Aşağılayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsanları aşağılayan, bir insanın, bir durumu veya bir kimseyi, kendinden daha az sahip olduğu sanısı değerler için kendinden küçük görmesidir. Aşağılayan insanlar için genellikle “kibirli” denir.

Hakaret mi?


İnsanları Aşağılayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Kürt kimliği nedeniyle etnik olarak insanları aşağılayan) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39925 Karar: 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

"İnsanları Aşağılayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.