Soysuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Soysuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Soysuz" ifadesi, genellikle aşağılayıcı bir tonla kullanılarak bir kişinin soy veya köken açısından değersiz, saygıdeğer olmayan veya itibarsız olduğunu ima eden bir terimdir. Bu kelime, kişinin ailesel veya soy bağlantılarını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır.

"Soysuz" terimi, duygusal veya ahlaki bir saldırı yaparak bir kişinin değerini düşürme amacını taşır. Bu tür ifadeler, insanların kökenleri veya aile geçmişleri üzerinden ayrımcılık yapma veya hakaret etme amacını yansıtabilir. Bu tür aşağılayıcı ifadeler hoşgörüsüz ve saygısız olarak kabul edilir. İnsanlar arasındaki saygı ve anlayışı teşvik etmek için daha olgun, yapıcı ve saygılı bir dil kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Soysuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın olay tarihinde Facebook sitesinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını hedef alarak "Bu soysuz kaşıkla veriyor kazanla geri alıyor, bunun nasıl bir mahluk olduğunu anlayan var mı" şeklinde paylaşımda bulunması eylemine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1939 Karar: 2017/5106 Tarih: 03.10.2017

Karar #2

Yakınının cenazesi nedeniyle izinli olarak evine gelen ve geceleyin kaldığı odanın kapısına aile mahremiyeti gereği kapatmak isteyen sanığa müsaade edilmemesi nedeniyle çıkan tartışmada, haksız tahrik altında kalan sanığın katılana yönelik olarak "Adi herif, soysuz herif, eşek oğlu eşek, şerefsiz herif" demek suretiyle hakarette bulunduğunun... tarihli tutanak, katılan ve tanık jandarma görevlisi beyanlarıyla sabit olduğu gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2561 Karar: 2019/9682 Tarih: 27.05.2019

"Soysuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.