Birileri Mi Yönlendiriyor Sizi?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Birileri Mi Yönlendiriyor Sizi?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Birileri mi yönlendiriyor sizi?" ifadesi, bir kişinin hareketlerinin veya kararlarının bir başkası tarafından kontrol edildiği veya yönlendirildiği düşüncesini ifade eder. Bu ifade, genellikle bir kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını sorgulayan bir ifadedir.

Bu ifade aynı zamanda bir kişinin düşüncelerinin, fikirlerinin veya hareketlerinin başka bir kişi veya grup tarafından etkilendiği anlamına da gelebilir. Bu etkilenme, doğrudan bir yönlendirme olabileceği gibi, dolaylı bir etki de olabilir.

Bu ifade, bir kişinin bağımsızlığı ve özgürlüğüne vurgu yaparak, kişinin kendi kararlarını vermesi gerektiğini ve başkaları tarafından etkilenmeden hareket etmesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Birileri mi yönlendiriyor sizi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben yazdığı dilekçedeki sözlerinin (Hakime hitaben: Bu usulsüzlükleri, bu haksızlıkları, bu kanuna yasalara aykırı karar vermen için paralel yapı mı karanlık güçler mi yoksa maddi menfaat sağladığın birileri mi yönlendiriyor sizi, mahkumiyetim tamamen kalkması gerekirken yasal yollardan hakkım olan usulü ve usulleri elimden alarak beni hak mahrumiyeti içine soktun) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olup hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10959 Karar: 2021/7292 Tarih: 02.03.2021

"Birileri Mi Yönlendiriyor Sizi?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.