Saygı Göstermek Zorunda Değilim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saygı Göstermek Zorunda Değilim "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saygı göstermek zorunda değilim" ifadesi, bir kişinin veya grubun, başkalarına saygı gösterme veya onların taleplerine uyma yükümlülüğü olmadığını ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin kendi hak ve özgürlüklerine vurgu yaparken, karşı tarafın beklentilerini veya taleplerini reddettiğini belirtir.

Hakaret mi?


Saygı Göstermek Zorunda Değilim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sulh Hukuk Hâkimi olan mağdur ...'in izale-i şüyu davasının ara kararı gereğince gittiği keşifte mahalli bilirkişilerin keşif mahallini göstermekten kaçınmaları nedeniyle davanın tarafı olan sanık ...in evine gidilerek nizalı yeri göstermesinin istenmesi üzerine sanığın mağdura yönelik söylediği "Sizi buraya ben çağırmadım, kim çağırdı ise o göstersin, ben yerleri göstermiyorum" ve "Bayan burası mahkeme salonu değil, ben seni dinlemek zorunda değilim, sorularınıza cevap vermek ve saygı göstermek zorunda değilim" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçiye yönelttiği sözlerin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/24903 Karar: 2014/322 Tarih: 14.01.2014

"Saygı Göstermek Zorunda Değilim " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.