Hınç

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hınç"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hınç" genellikle öfke, kızgınlık veya alınmışlık duygusuyla ilişkilendirilen bir terimdir. Bir kişinin içinde bir olay veya durum nedeniyle oluşan negatif duygu durumunu ifade eder. Hınç, genellikle geçmişte yaşanmış bir haksızlık, kırılma veya hoşnutsuzluk nedeniyle ortaya çıkar ve kişinin bu duygusal yükü taşıdığı bir durumu yansıtır.

Hınç, özellikle kişisel bir rekabet, çekişme veya olumsuz bir deneyim sonucu oluşabilir. Bu duygu, zaman içinde birikerek daha da güçlenebilir ve kişinin davranışlarına yansıyabilir. Hınçlı bir kişi, genellikle haksızlıkla ilişkilendirdiği durumu düzeltmeye veya intikam almaya yönelik düşünceler taşıyabilir. Hınç, duygusal bir tepki olarak ortaya çıkar ve genellikle olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, sağlıklı iletişim ve ilişkiler için hınç duygusunun yönetilmesi önemlidir. Aksi takdirde, hınç duygusu insanlar arasındaki ilişkileri zayıflatabilir ve olumsuz etkiler yaratabilir.

Hakaret mi?


Hınç kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Baro Başkanlığına yazılan dilekçede, avukata hitaben: Çeşitli mahkemelerde süregelen davalardan hınç alarak ve kendisinin de bizzat avukat olması, emek maliyetinin sıfıra yakın olması, akıl almayacak bir şekilde bir avukatın mantığına sığmayacak şeylerle) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiylehükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9862 Karar: 2015/9003 Tarih: 22.10.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yazmış olduğu 3 sayfadan ibaret dilekçesinde katılana yönelik olarak "Boşanma davası ile nafaka davamı ayırt edemeyen hukukçunun adalet anlayışı da olmadığı ast kirdir, Avukat... 'in avukatlık mesleğini icra etmesi sakıncalı değil mi, taraflara bu şekilde hareket etmekle hınç mi alıyor..." şeklinde yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp şikayet ve iddia kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5250 Karar: 2014/21244 Tarih: 11.06.2014

"Hınç" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.