Hakim Sanıkla Anlaşacak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakim Sanıkla Anlaşacak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakim Sanıkla Anlaşacak" ifadesi, yargıcın sanıkla önceden anlaşıp davayı etkileyebileceği veya yargılamanın tarafsızlığını kaybedebileceği düşüncesini ifade eder.

Hakaret mi?


Hakim Sanıkla Anlaşacak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Adliyede, hâkimi hedef alarak: Hakim, sanık... ile anlaşacak) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14757 Karar: 2018/16247 Tarih: 03.12.213

"Hakim Sanıkla Anlaşacak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.