Karı Gibi Adamsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Gibi Adamsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı Gibi Adamsın cümlesi kişinin kadına benzemesini ima eder. Bu şekilde aşağılayıcı bir tutum sergiler.

Hakaret mi?


Karı Gibi Adamsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın apartman yöneticisi olan katılana "Sizin toplantılarımıza karılar gelir, siz karı gibi adamsınız" demekten ibaret eyleminin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4386 Karar: 2014/19675 Tarih: 02.06.2014

"Karı Gibi Adamsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.