Körsün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Körsün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Körsün" ifadesi, genellikle bir kişiye fiziksel veya zihinsel bir durumu nedeniyle bir şeyi göremediğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin gözlem yeteneğinin eksikliğini vurgularken, aynı zamanda bu kişinin bir durumu veya gerçeği anlamakta veya fark etmekte zorlandığını belirtir.

"Körsün" terimi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin bir şeyi fark etmediği veya anlamadığı durumları dile getirirken, aynı zamanda bu kişinin dikkatsiz veya basit davrandığı düşüncesini ifade edebilir. Ancak bu ifade, bir kişiye karşı yapılan eleştiri veya alay şeklinde kullanıldığında hoşgörüsüz bir ifade olabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacı taşımadığı, sadece bir durumu veya gerçeği fark etme yeteneğini ifade etmeyi hedeflediği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Körsün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Damar yolu açarken oğlunun kolunu kanatan hemşireye hitaben: Sen körsün, gözün görmüyor, defol git buradan) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12086 Karar: 2021/10225 Tarih: 22.03.2021

"Körsün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.