Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun ifadesi, genellikle hayal kırıklığı, öfke veya şaşkınlık gibi duyguları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. İnsanlar bu ifadeyi, bir durumun veya olayın sonucunda yaşadıkları hayal kırıklığını veya istenmeyen sonuçları ifade etmek için kullanırlar. Bu deyim, genellikle bir şeyin ters gitmesi veya beklenmedik bir şekilde kötü sonuçlanması durumunda kullanılır.

Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun ifadesi, bir durumun veya olayın olumsuz sonuçlarını vurgulamak için kullanıldığından, genellikle bir şeyin tamamen yanlış gitmesi veya istenmeyen bir sonuçla sonuçlanması durumunda kullanılır. Bu ifade, bir şeyin beklenen veya istenen sonuçları yerine tamamen ters bir sonuçla sonuçlandığı durumları tanımlamak için kullanılır.

'Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun' ifadesi, bir durumu veya kişiyi şiddetli bir şekilde eleştirmek veya lanetlemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir hayal kırıklığı veya öfke hissiyle birlikte kullanılır ve bir şeyin veya birinin başına gelen kötü bir olayı dile getirir. İşte bu ifadeyi kullanmanın bazı örnekleri: İş yerinde sürekli olarak haksızlığa uğruyorsanız, "Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun!" diyebilirsiniz. Bir ürünü satın aldınız ve hiçbir şekilde işe yaramadığını fark ettiniz, "Bu ürünü aldığıma Yaptığım İşe de Size de Lanet Olsun!" diyebilirsiniz. Birisi size haksızlık yaptı ve bu durum sizi çok sinirlendirdi, "Bana yaptığınız haksızlık için Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun!" diyebilirsiniz.

Bu ifade, bir durumu dile getirirken duygusal bir tepki vermek veya bir olayı vurgulamak için kullanılır. İşte bu ifadeyi kullanarak bir örnek cümle: "Bu kadar emek verdiğim projeyi son dakikada iptal ettiler, Yaptığım İşe de Size de Lanet Olsun!" ifadesinin anlamı ve kullanımı hakkında 100 kelime ile açıklama yapılacak.

Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun ifadesi, Türkçe'de sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir durumdan ya da bir olaydan dolayı büyük bir hayal kırıklığı ve öfke hissettiğimizi ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir şeyin yanlış gitmesi, istenmeyen sonuçlar doğurması veya birinin başına gelen kötü bir olay nedeniyle kullanılır. Bu deyimi kullanarak, büyük bir hayal kırıklığına uğradığımızı ve olayın veya durumun bize ve yaptığımız işe lanet ettiğimizi ifade ederiz.

Bu deyim, genellikle olumsuz bir durumu vurgulamak veya bir şeyin kötü sonuçlarına dikkat çekmek için kullanılır. İş hayatında veya kişisel hayatta karşılaşılan sorunlar, hatalar veya başarısızlıklar sonucunda bu deyimi kullanabiliriz. Yaptığımız işin bizi hayal kırıklığına uğrattığını ve bize zarar verdiğini ifade ederken, aynı zamanda bu deyimle birlikte kendi kendimize de lanet ederiz.

Hakaret mi?


Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın doktor olan katlana yönelik söylediği sözlerin (Oğlumu ilacımı yazdırmak için yolladım, tele- fonla size şikayetimi ve ilacımı söyleyecektim, benimle nasıl konuşmazsınız, sizin gibi doktora lanet olsun, doktorluğunuz ne işe yarıyor, yaptığınız işe de size de lanet olsun) beddua ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15808 Karar: 2022/16262 Tarih: 29.06.2022

"Yaptığınız İşe de Size de Lanet Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.