Gıcığınız Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gıcığınız Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gıcığınız Var" ifadesi, bir kişiye karşı olumsuz bir duygu veya hoşnutsuzluk ifade eder. "Gıcığınız var" ifadesi, birinin başka bir kişiye karşı düşmanca veya alaycı bir tavır sergilediğini belirtir.

Hakaret mi?


Gıcığınız Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen "Siz beni burada tutamazsınız, siz kim oluyorsunuz, ben istersem çıkarım, istersem içerde otururum, karışamazsınız, ben terörist miyim ulan, gidin onları yakalayın, bize ne gıcığımız var, evde çocuğum hasta, ona bir şey olursa hepinizi bitireceğim" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığının gözetilmemesi, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17732 Karar: 2016/2931 Tarih: 17.02.2016

"Gıcığınız Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.