Sizi Boşuna Dövmüyorlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Boşuna Dövmüyorlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sizi boşuna dövmüyorlar deyimi, bir kişinin yaptığı bir yanlışlık, hata veya kusur yüzünden başkaları tarafından haklı olarak cezalandırıldığını veya eleştirildiğini belirtmek için kullanılan bir sözdür. Bu deyim, genellikle kaba, saygısız, küstah veya saldırgan bir tavır sergileyen bir kişiye karşı tepki göstermek için kullanılır.

Hakaret mi?


Sizi Boşuna Dövmüyorlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Acil servise götürdüğü hasta çocuğuna antibiyotik yazdırma isteğini reddeden hekime hitaben: Dört göz, benim vergimle çalışıyorsun, sen kimsin, adını ver, sana hesap soracağım, yarın gelip görüşeceğiz, sizi boşuna dövmüyorlar) katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17298 Karar: 2020/19451 Tarih: 10.12.2020

"Sizi Boşuna Dövmüyorlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.