Sicilin Kaç?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sicilin Kaç?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sicilin kaç?" ifadesi, genellikle bir kişinin geçmişteki davranışları, performansı veya sicili hakkında bilgi edinmek amacıyla veya hukukçuları aşağılamak için sorulur. Bu ifade, bir kişinin önceki iş veya eğitim deneyimlerini, performansını veya geçmişteki olayları değerlendirmek isteyen birinin sorusunu ifade eder.

"Sicilin kaç?" ifadesi, genellikle iş görüşmeleri veya başvurular sırasında kullanılır. İşverenler veya eğitim kurumları, adayın önceki deneyimleri veya geçmiş performansı hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Bu ifade, kişinin daha önceki çalışmalarını, yeteneklerini ve başarısını anlamak için kullanılırken, aynı zamanda kişinin geçmişteki olumsuz deneyimleri veya hataları hakkında da bilgi sahibi olma amacını taşıyabilir.

Hakaret mi?


Sicilin Kaç? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın... Tıp Merkezi'nde görevi nedeniyle bulunan katılan polis memuruna yönelik söylediği kabul edilen "Ne biçim polissiniz siz, ver bakalım sicil numaramı, sicilin kaç senin, senin müdürünü tanıyorum, gerekeni yapacağım size" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5339 Karar: 2018/3286 Tarih: 08.03.2018

"Sicilin Kaç?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.