Orospu Çocuğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Orospu Çocuğu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Orospu Çocuğu" ifadesi, argo ve küfürlü bir dil kullanılarak genellikle ağır bir hakaret veya aşağılama amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin küfürlü bir şekilde hakaret ederken veya öfkesini dile getirirken kullanılır. "Orospu Çocuğu" terimi, dilin kaba ve saldırgan bir şekilde kullanıldığı durumları ifade eder ve çoğunlukla olumsuz bir anlam taşır.

"Orospu Çocuğu" ifadesi, cinsellikle ilgili argo bir kelimeyi içerdiğinden, genellikle insanlar arasında hoşgörüsüzlüğe, iletişim kopukluğuna veya olumsuz duygulara neden olabilir. Bu tür ifadeler yerine daha saygılı ve olumlu bir dil kullanmak, sağlıklı iletişim ve olumlu etkileşimleri teşvik edebilir. Olumsuzluğu artırmaktan ziyade, anlayışlı bir şekilde iletişim kurmak her zaman daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Orospu Çocuğu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık S...'in savunmasında, katılan İ...'in kendisini döverken elinden kurtulması üzerine katılana "O.ospu çocuğu, sen evde karını dövüyorsun ki herkesi döveceğini sanıyorsun, sen beni dövemezsin" diyerek kasten yaralama eylemine tepki olarak hakaret suçunu işlediğini belirtmesine karşın, yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı.

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/14882 Karar: 2014/3249 Tarih: 04.02.2014

Karar #2

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığa yüklenen suçun Atatürk ölmüşse ne yapalım, biz de mi ölelim, şimdi buraya neden geldik, cenaze mi var, kendi doğum günümü kutlamıyorum ki bu adamın ölüm yıl dönümünü kutlayayım, o.. çocuğu, şarapçıymış, şarap içmekten gebermiş) sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı artırıcı ve azaltıcı nedenlerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/11989 Karar: 2018/3486 Tarih: 12.04.2018

Karar #3

hakarette bulunduğu, katılanın telefonun hoparlörünü açtığı ve şahsa... Polis Merkezi'ne gelmesini söylediği, bunun üzerine "A... koyduğumun orospusu yaka numaram ver senin soy ismin ne oraya gelirse seni s..kerim, seni bulacağım o zaman sana gününü göstereceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu olayda, sanığın savunmasında müştekinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini dolandırıcıların aradığın zannettiğini söylemesi şeklindeki savunmasının aksini kanıtlayan delil bulunmaması karşısında, yerel mahkemece kabul olunan eylemlerin TCK'nm 106/1-ilk cümlesinde tanımlanan tehdit ve aynı yasanın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçlarına oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde CMK'nın 228/d maddesi uygulanarak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7961 Karar: 2019/14709 Tarih: 17.10.2019

Karar #4

Eylemin (Bu orospu çocuğunu yüzünden 3 ay fazla yattım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34421 Karar: 2017/5549 Tarih: 10.05.2017

Karar #5

Eylemin (Sosyal medyada, milletvekili hedef alınarak: Dersimli … şimdi de oldu Kobanili. Kobanili... Der ki Türk Ordusu Ayn-El Arab'a Girsin Mehmetçik IŞİD ile. Ayn-El Arab, PKK'nin Suriye Kolu Olan PYD’ye Sorunsuz, Tertemiz Bir Şekilde Teslim Edilsin. Bu orospu çocuğundan Bu Memleketin yararına Tek Laf Duyamayacak Miyiz Ya) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18396 Karar: 2022/20126 Tarih: 18.10.2022

Karar #6

Sanığın bir sınır uyuşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni olan katılan Mehmet Keskin'e söylediği "Sen orospu çocuğusun, senin annen kırk kocalı, senin baban Faruk değil, senin asıl baban Halil'dir" biçimindeki sözler, katılan Mehmet K..'in onur şeref ve saygın- lığını rencide edici nitelikte olduğu gibi, katılan Mehmet Keskin'in annesi ve katılan Faruk Keskin'in eşi olan ölü Elmas Keskin'in hatırasına hakaret niteliğindedir. Bu eylem TCK'nın 125/1. ve 130/1. maddelerine uymaktadır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/39895 Karar:2014/35289 Tarih: 08.12.2014

Karar #7

Dosya kapsamına göre, müşteki … vekilinin şikâyet dilekçesi ekine sosyal medya hesabında … ismi ile kayıtlı bulunan şahsın müştekiye yönelik “Adi şerefsiz töroris köpek vatan hayini onun bunun oooooooo orsbu çocugu” şeklinde hakarette bulunduğuna dair ekran görüntüleri çıktısını ibraz ederek şüpheliden şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, olay hakkında hiçbir araştırma yapılmadan atılı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin sosyal medyasına ilişkin kaynak araştırması yapılması ve kolluk araştırması neticesinde şüpheli olduğu düşünülen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu yöne ilişkin tespit yapıldıktan sonra suça konu sosyal medya hesabının kendisi tarafından kullanıp kullanmadığı da sorularak şüphelinin savunmasının alınmasından sonra, oluşacak sonuca göre hukukî durumun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2020/25973 Karar: 2020/18538 Tarih: 07.12.2020

Karar #8

Sanığın bir sınır uyuşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni olan katılan Mehmet'e söylediği "Sen orospu çocuğusun, senin annen kırk kocalı, senin baban Faruk değil, senin asıl baban Halil'dir" biçimindeki sözler, katılan Mehmet'in onur şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu gibi, katılan Mehmet'in annesi ve katılan Faruk'un eşi olan ölü Elmas'ın hatırasına hakaret niteliğindedir. Bu eylem TCK'nın 125/1 ve 130/1. maddelerine uymaktadır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas : 2013/39895 Karar : 2014/35289 Tarih : 8.12.2014

Karar #9

Suç tarihinden bir gün sonra öldüğü anlaşılan müşteki M... E...'in soruşturma aşamasında sanığın müşterilerini kastederek "sizin % 87'niz...çocuğu" biçimindeki sözlerle hakaret ettiğini belirtmesi karşısında, müştekiye karşı TCK'nın 125/3-b maddesindeki hakaret suçunun ne şekilde gerçekleştirildiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

Yargıtay 4.CD. 18/06/2014, 15714/22291

Karar #10

Katılanın müdür olarak görev yaptığı okulun kantin görevlisi olan sanığın, aynı okulun öğrencisi olan tanık G.'in facebook hesabında paylaştığı “sizin okul müdürüde gözlüklü veya kel mi” şeklindeki gönderinin altına "bizim müdür o... ç..." şeklinde hakaret içerikli sözler yazması biçimindeki eyleminde, sanığın bu sözleri kime hitaben yazdığı hususundaki çelişkili beyanları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, bu sözlerin katılanın şahsına yönelik bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine “TCK'nın 126. maddesinde belirtildiği şekilde mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olması ve söylenen sözün mağdurun şahsına yönelik bulunduğuna dair duraksanmayacak bir açıklık bulunmadığı” şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4274 Karar:2015/3760 Tarih:01.07.2015

"Orospu Çocuğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.